dijous, 10 de setembre de 2009

Recuperacions de setembre

CAMPUS D'ELX

Mitjà Intensiu Juliol:
22142912: apte
33476706: no apte
33497644: apte
74223744: apte

Octubre/maig:
47072370: apte

Dissabtes:
33486402: no apte
48315843: no apte
48572179: no apte
48573529: no apte
53243093: apte
73999104: apte
74226932: apte
74385323: apte
77463328. no apte

CAMPUS SANT JOAN
Elemental octubre/maig:
X4355146: apte