dijous, 15 d’octubre de 2009

MITJÀ DE SANT JOAN

2a sessió (15/10/09). FEINA FETA: Correcció test i exercici 6 del model d'examen de la UMH fotocopiat i d'un full d'exercicis de verbs fotocopiat. Repàs de la flexió verbal i explicació de tota la segona conjugació. La propera setmana veurem la 3a conj. FEINA PER A FER: pp. 95 i 96 del quadern. Unitat 6, p. 76 bis, estudiar els BARBARISMES i fer l'ex. de la p. 76 e (només la 1a columna). REDACCIÓ: la disminució de la natalitat / Les agències matrimonials.