dijous, 3 de desembre de 2009

MITJÀ DE SANT JOAN

8a sessió (3/desembre/09)
Hui hem vist les grafies africades (j, g, tj, tg, x, tx, ig) i n'hem fet un parell d'exercicis (p. 27-29). Cal fer l'exercici 3 de la p. 29. Hem treballat també els doblets lèxics (Unitat 6, p. 69 i 70) i n'hem vist alguns exemples en diversos vídeos de l'enllaç de Tinc un dubte. A casa cal que feu els doblets de les p. 70 i 71. Per últim, hem fet l'exercici 1 de la p. 14 (Apartat d'annexos) de doblets de conjuncions i adverbis.
Treball proposat: fer tots els exercicis que hi ha sense fer des de la p. 4 fins a la p. 14 d'aquest apartat. És a dir: p. 4, ex. 12 i 13; p. 5, ex. 1; p. 6, ex. 3; p. 10, ex. 7 i 8; p. 11, ex. 5 i 7; p. 12, ex. 8; p. 13, ex. 6 i 7; p. 14, ex. 2. També hi ha una redacció de 150 / 200 paraules.
El dijous 17 farem un control de repàs de tot allò treballat fins ara.