dijous, 21 de gener de 2010

Superior Sant Joan

Després d'algunes puntualitzacions sobre el programa SALT (p.73-74), hem encetat la unitat 4 per la part teòrica (pronoms relatius, pron. interrogatius i exclamatius, pron. personals forts). Abans de ficar-nos en la teoria dels pronoms febles, que ja us la sabeu, hem fet un repàs amb exercicis de la xarxa (feu clic ací per a practicar). Els qui més sabien de febles guanyaren un calendari de les universitats valencianes.

Faena:
- Exercicis 1 i 2 (pàgs. 88-90)
- Practiqueu amb exercicis on-line.

Em vau preguntar per quaderns de suport per a practicar-ne més. Ací en teniu alguns. També us recomane que entreu als enllaços que teniu a l'esquerra d'este bloc, ja que hi ha pàgines d'autoaprenentatge:

Materials d'exercicis
Pràctiques de llengua (7 vols), València, Ed.Tàndem.
BORRÀS, J.R. ET AL., Quaderns d'exercicis autocorrectius , vols 3-6, Ed.Eumo-
Bullent, Vic-València, 1994.
RUAIX, J., Pràctiques
-------------, El català/1. Fonètica i ortografia , Barcelona, 1987.
-------------, El català/2, Morfologia i sintaxi , Barcelona, 1987.
-------------, El català/3, Lèxic i estilística , Barcelona, 1988.