dilluns, 8 de març de 2010

Superior Sant Joan

Dimecres vam acabar de corregir els exercicis de les preposicions.
Vam veure les característiques dels textos explicatius i els vam treballar en grup de forma oral. Com a exemple de text explicatiu, tots haureu de fer una ressenya del llibre de lectura. A més, com a exercici d'expressió escrita, us propose que feu una crítica o ressenya cinematogràfica.
A més, vam concretar una data per a fer un examen de les unitats 1-6 el dimecres 24 de març. Aquest control seguirà la mateixa estructura que el primer que vam fer: test lexicogramatical, correcció de textos i redacció (aquesta vegada no us xarraré el tema de la redacció, sorry).