dimecres, 9 de març de 2011

VALENCIÀ MITJÀ

SOLUCIONS EXERCICI DE REPÀS DE PRONOMS FEBLES (p. 225-6)
1. Els l’ha comprada. 2. Li l’havia estripada. 3. Els en porta. 4. L’hi ha comprat. 5. Ens els ha duts. 6. Us l’encomana. 7. No se n’hi ha posats. 8. Me’ls va explicar. 9. Li n’inventarà una. 10. Me l’hi posarà. 11. Els hi han visitats. 12. No ens els ha volgut comprar. 13. Enric els l’oferirà. 14. Ens l’ha duta? 15. El teu germà els ho explicava. 16. Ens n’hi comprarà. 17. Ja te l’han dut? 18. Joan se l’ha feta. 19. Va arribar a guanyar-los-el / Els el va arribar a guanyar. 20. Mai no t’ho ha dit. 21. Us les reservarà. 22. N’hi viuen molts. 23. Els xiquets n’hi tornaran. 24. Els els regalaràs? 25. Me n’hi ha deixat un. 26. No se la hi ha posada. 27. Els el va poder guanyar / Va poder guanyar-los-el. 28. Mai no us ho ha dit. 29. Compra’ls en de roges. 30. Li n’inventarà un. 31. N’hi parlaven. 32. Hi arribaren cansats / Hi arribaren a la muntanya. 33. Tant se m’hi donaria això. 34. Deixeu-los jugar-hi tranquils /Deixeu-los jugar al pati. 35. Vol deixar-l’hi. 36. Van traure-l’en. 37. No li agraa contar-los-les. 38. Dus-nos-en quatre. 39. Els en compraré cinc. 40. Els les explicava. 41. Li n’hi va posar. 42. Regala-me’n. 43. Explica-li-ho. 44. Se’ns l’ha perdut. 45. No poden traure-la’n. 46. El n’ha llevat. 47. Ma mare mai me les prepara. 48. Digueu-me-la. 49. No te’l va arribar a oferir. 50. Compra-li’l.