dijous, 9 de juny de 2011

Notes Superior Sant Joan

Ací teniu les notes finals del curs de valencià C2, 2010-2011.
Cal aprovar les tres parts amb un mínim de 6. Si en una de les parts teniu un 5 però heu lliurat la ressenya i d'altres exercicis de classe (ben fets) i la mitjana de les tres parts ix un 6 o superior, la qualificació serà APTE.
Revisió de notes: dijous 9 de juny de 16 a 17h, aula 2, edif. 1, Campus Sant Joan.

dni
expressió oral
coneix.
lingüístics
expressió escrita
final
assistèn-cia
elyacoubiNP
NO
ferrerNP
NO
X2529664D
4
5’3
4
NO APTE
NO
latorreNP
NO
verduNP
NO
9286113
4
7
7’1
NO APTE
20175910
8
6’7
7
APTE
21418316
4
3’2
3
NO APTE
21436900NP
NO
21466406
5
6’5
7’6
APTE*
21467352
4
6
4’5
NO APTE
21469527
4
4
3
NO APTE
NO
21474563
4
6’4
6’2
NO APTE
NO
21474804
9
7’7
8’2
APTE
21477029NP
NO
21478912
4
6’5
6
NO APTE
21482780
7
6’4
5
APTE*
21498198
4
6’2
4’1
NO APTE
21498266
8
7’5
6’8
APTE
21499622NP
NO
21502717
4
5’7
5
NO APTE
21511157NP
NO
21511974
5
4’4
7’4
NO APTE
21665955NP
NO
33454235
6
6’4
8
APTE
33494130
7
4’4
3’6
NO APTE
NO
48294735NP
NO
48303482
6
6’5
7’4
APTE
NO
48334293
8
6’5
9’2
APTE
NO
48346696
8
7
6’3
APTE
48352480
7
2’8
3
NO APTE
NO
48565289
8
6
8
APTE
50804814
4
6’6
4
NO APTE
52763551NP
NO
52764109
9
5’4
9’2
APTE*
52770733
9
7’2
7’2
APTE
52771164
8
6’3
7’8
APTE
52772484
5
6’3
6’9
APTE*
52772660
6
4’4
3
NO APTE
NO
52773770
4
6’8
5’5
NO APTE
52775594
8
6’4
8’4
APTE
52778652NP
NO
52779413
4
5’6
7’4
NO APTE
53230596
9
7’1
7’6
APTE
72700119
3
4’4
2’7
NO APTE
74229666
7
7’2
7’9
APTE