dijous, 14 de juny de 2012


ACTA CURS: GRAU MITJÀ  DE VALENCIÀ (C1)
Horari del curs: DIMECRES (de 16.30 a 19.00h)
Convocatòria: MAIG DE 2012
Campus: ELX
Professor: RAMON GUILABERT

DNI
APTE/NO APTE
ASSIST.
74372810-X
APTE
21508216-L
APTE
48533690-X
APTE*
NO
33475874-H
APTE*
74376399-B
APTE
33467074-G
APTE
74373914-X
APTE
74369115-H
APTE*
NO
74359275-E
APTE
74359761
APTE
74363720-M
APTE
74366423-V
NO APTE
71343031-K
APTE
74367649-R
APTE
NO
48348501-V
APTE
48378878-B
APTE
21680884-A
APTE
53231806-P
APTE*
33497904-Z
APTE
74365926-A
APTE
74382448-B
APTE*
NO
74373605-T
NO APTE
74229819-X
APTE*
21998750-D
NO APTE
NO
79106897-F
APTE
48362410-B
NO APTE
NO
48621262-K
NO APTE
74245262-C
NO APTE
NO


                                                                       Professor: RAMON GUILABERT ANTÓN

2 comentaris:

cruizsal ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
cruizsal ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.