divendres, 25 de gener de 2013

PER o PER A?

Casos més conflictius:

Per +  infinitiu:

¡ Indica causa o mancança.
Em van posar una multa per haver passat el límit de velocitat.
Per cridar tant, t’has quedat sense postres.
La casa està per netejar.
Tinc habitacions per llogar.

¡ Causa no efectiva, intenció del subjecte de no realitzar una determinada cosa.
No menja per no embrutar.
No s’alça per no haver de netejar.
 
¡ Introdueix una oració final que fa referència a la intenció del subjecte de realitzar una determinada acció (voluntarietat):
Treballe per guanyar-me la vida. (“perquè vull guanyar-me la vida”)
Estudia molt per aprovar tots els exàmens. (“perquè vol aprovar tots els exàmens”).

L’oració d’infinitiu introduïda per per també podria modificar un substantiu que designa una acció realitzada voluntàriament:
La vinguda de Júlia per convéncer-nos va resultar un fracàs.
 

¡ Restriccions a l’acció voluntària:
El verb principal és una perífrasi d’obligació:
Has de fer exercici per a millorar la salut.
L’oració principal és una passiva sense subjecte explícit:
Es va senyalitzar la zona per a evitar accidents.
Hi ha un canvi d’agent entre el verb principal i l’infinitiu.
El jutge va cridar l’acusat per a declarar.
 
Per a + infinitiu:
 
Introdueix un complement final que no es relaciona amb un subjecte animat, siga perquè el subjecte és inanimat o el veb o la construcció no és d’acció, siga perquè modifica un substantiu, un adjectiu o un adverbi:
Les tisores serveixen / s’usen per a tallar. (subjecte inanimat)
Hem patit molt per a arribar a temps. (verb estatiu)
Ha caigut en un parany per a atrapar lladres poc hàbils (modificador del nom parany)
Fer exercici és bo per a relaxar-se. (modificador de l’adjectiu bo)
No has estudiat prou per a aprovar. (modificador de l’adverbi prou)

 
! En una mateixa oració, podem usar per o per a segons si volem destacar la voluntarietat o si volem introduir un complement modificador:
He comprat un llibre per aprendre anglés. (perquè vull prendre anglés).
He comprat un llibre per a aprendre anglés. (serveix per a aprendre anglés)

Compara amb els usos en altres llengües:

valencià
castellà
anglés
Van anar a l’aeroport per agafar l’avió.
Fueron al aeropuerto para / a coger el avión.
They went to the airport to catch/ so that they could catch the plane.
Este llibre és per a aprendre anglés.
Este libro es para aprender inglés.
This book is for learning English.
Vam anar a Múrcia perquè els xiquets visitaren el iaio.
Fuimos a Murcia para que los niños visitaran a su abuelo.
We went to Murcia so that the children could visit their grandfather.