dissabte, 15 de juny de 2013

C2 Sant Joan

Notes provisionals

Revisió d'exàmens: 26 de juny de 16:00-18h. Edifici 1 aula 2.

* La ressenya, el treball a classe i l'assistència compensen la part suspesa (CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS o EXPRESSIÓ ESCRITA) sempre que la nota obtinguda siga entre 5 i 5.9.
Si la nota final és "No apte" és perquè hi ha alguna àrea suspesa (coneixements lingüístics i expressió escrita i/o expressió oral). A efectes de recuperació al setembre caldrà presentar-se als blocs que s'han suspés, tenint en compte que:
- Coneixements lingüístics i expressió escrita. A totes dues, tant si una o les dues parts estan suspeses. Si les dues parts estan aprovades, només es presentarà a l'oral.
- Expressió oral.

 
DNI
Coneixements
Lingüístics
Expressió Escrita
Expressió Oral
FINAL
BOQUERA
NP
NP
NP
NP
MIRALLES
NP
NP
NP
NP
PARREÑO
NP
NP
NP
NP
SANTOS
NP
NP
NP
NP
VILLARREAL
NP
NP
NP
NP
6257407
6
9
APTE
APTE
11061974
7’42
2
NO APTE
NO APTE
14602357
NP
NP
NP
NP
15422838
NP
NP
NP
NP
15424556
NP
NP
NP
NP
20830649
6’02
8’5
APTE
APTE
21398932
5’24
2’5
NO APTE
NO APTE
21418316
6’06
4’5
APTE
NO APTE
21449991
6’96
5’75* = 6
NO APTE
NO APTE
21458229
NP
NP
NP
NP
21467352
7’26
5*=6
NO APTE
NO APTE
21477029
6’04
2’5
NO APTE
NO APTE
21480372
5’3
1’5
APTE
NO APTE
21483784
NP
NP
NP
NP
21490501
NP
NP
NP
NP
21492629
4’2
3’8
NO APTE
NO APTE
21492827
5’08*= 6
6
APTE
APTE
21496140
8’04
7’5
APTE
APTE
21501552
NP
NP
NP
NP
21504246
6’04
2
NO APTE
NO APTE
21508021
4’04
5
NO APTE
NO APTE
21509034
NP
NP
NP
NP
21511157
5’9
4’5
NO APTE
NO APTE
21514429
6’8
8’25
APTE
APTE
21515399
7’56
3
NO APTE
NO APTE
21666077
NP
NP
NP
NP
21676836
NP
NP
NP
NP
21994899
NP
NP
NP
NP
22138739
3’28
4’5
APTE
NO APTE
24392330
NP
NP
NP
NP
29020620
NP
NP
NP
NP
33488493
6’94
5* = 6
APTE
APTE
44382915
NP
NP
NP
NP
48298330
5’62
2’5
APTE
NO APTE
48300740
NP
NP
NP
NP
48316102
NP
NP
NP
NP
48316138
6’18
4
NO APTE
NO APTE
48317514
6’64
4
NO APTE
NO APTE
48340644
7’42
5*= 6
APTE
APTE
48343243
4’94
4
APTE
NO APTE
48343660
6’02
4’75
APTE
NO APTE
48351828
NP
NP
NP
NP
48357661
5’9
4
APTE
NO APTE
48361776
6’18
9
APTE
APTE
48371706
6’2
2
NO APTE
NO APTE
48532257
7’12
6’75
APTE
APTE
48535079
5’58
4’5
APTE
NO APTE
48538137
4’82
3
APTE
NO APTE
48567386
NP
NP
NP
NP
48573209
NP
NP
NP
NP
48575192
4’98
2
NO APTE
NO APTE
48605440
NP
NP
NP
NP
51653320
6’22
5’5* = 6
NO APTE
NO APTE
52765735
8’04
6’5
APTE
APTE
52767016
3’86
3
APTE
NO APTE
52767296
NP
NP
NP
NP
52773459
6’8
5*= 6
APTE
APTE
52775799
NP
NP
NP
NP
52778652
6’04
4’75
NO APTE
NO APTE
52780022
NP
NP
NP
NP
53230580
2’98
2
NO APTE
NO APTE
53232238
5’74
1’5
NO APTE
NO APTE
53237013
NP
NP
NP
NP
53237089
4’18
4
NO APTE
NO APTE
73549563
7’1
3’25
APTE
NO APTE
73772090
2’52
3’8
APTE
NO APTE
74192811
5’7
3’8
APTE
NO APTE
74233762
NP
NP
NP
NP
74239939
NP
NP
NP
NP
79108175
7’88
6
APTE
APTE