dijous, 27 de febrer de 2014

Oracions de temor

 Apunt gramatical: Oracions de temor

En les oracions afirmatives depenents de verbs de temor podem usar el futur i present de subjuntiu (en aquest cas, però, introduït amb la negació no).

(present) Témer que + futur  /  Témer que no + pres.subj.
Tem que li passarà alguna cosa.
Tem que no li passe alguna cosa.
En ambdues el temor és que alguna cosa (dolenta) li pot passar.

(present) Témer que + futur (temor amb “no”)
Si les oracions subordinades són negatives, solament s'accepta l'ús del futur.
Tinc por que no aprovaré l'examen.
El temor és no aprovar.

(passat) Témer que +  condicional  /  Témer que no +  imperf. subjt.
Si l'acció expressada pel verb principal està referida al passat, el verb de l'oració subordinada pot anar en condicional o en pretèrit imperfet de subjuntiu (també introduït amb la partícula no).
Tenia por que arribaria tard.
Tenia por que no arribara tard.

Observa:

Són verbs d’acció afirmativa:

Admeten:

Són verbs d’acció negativa:

Admeten:


arribar tard
perdre
perdre la faena
suspendre
present:
+ futur
+ no+pres.subj

passat:
+condicional
+no+imp.subj

no guanyar
no aprovar
no arribar a temps
no trobar faena

present:
+futur

passat:
+condicional