dimarts, 19 de maig de 2015

NOTES PROVISIONALS

C1 SANT JOAN. GRUP 1. RAMON GUILABERT

 
DNI
EO
EE
CLG
FINAL
ASSISTÈNCIA
21462567W
21488508E

21505834Y
APTE
7.3
8.85
APTE
21506031L
NO APTE
 2.9

5.07
NO APTE
21514040R
NO APTE
 5.1
7.72
NO APTE*
21669592G
APTE
 6.4
7.12
APTE
21683588Q
NO APTE
8.6
8.92
NO APTE
21686899S
23261509E
24129412C24263672Y
44386356J

44764468M
NO APTE
 6
8.89
NO APTE*
NO
45841983Q
48319679Z
NO APTE
 7.5
6.47
NO APTE*
48320987B
APTE
 6.6
9.33
APTE
48321190F
48351565E
NO APTE
 6.5
7.08
NO APTE*
48357112A
48362910M
NO APTE
 6.5
7.08
NO APTE*
48533925S
APTE
 8.6
9.33
APTE
48535346X
48562439D
48565310M
48568310S
NO APTE
-- 
---
--
--
48568371F
48569233H
APTE
 2.4

5.93

NO APTE*
NO
48571776P
APTENO APTE*
48573710X
NO APTE
3.6
7.85
NO APTE
48578757C
NO APTE
 1.1
4.25
NO APTE
48579697V
APTE
 7.3
8.95
APTE
48629859Q
NO APTE
 5.3
6
NO APTE*
48668569V
48672784T
48723931H
APTE
 8.2
8.28
APTE
52766448D
APTE
 0
5
NO APTE*
52771168Z
APTE
 5.2
7.62
APTE
74014026A
APTE
 8.3
7.77
APTE
74227869S
X4887143B
APTE
 7.9
7.47
APTE

                                                                                                            
EO: expressió oral
EE: expressió escrita
CLG: coneixements lexicogramaticals
La nota marcada amb un asterisc (*) vol dir que, en l’apartat d’EE o CLG l’alumne es queda entre 5-5’99 i el professor ha considerat que és apte
L’ alumne haurà de superar amb una nota mínima de 6 punts les 3 parts (coneixements lingüístics, expressió escrita i expressió oral). A efectes de recuperació, es considerarà que els apartats de coneixements lingüístics i d’expressió escrita formen tot un bloc. Només es guardaran aquestes parts en el cas que, ambdues, s’hagen superat amb una nota mínima de 6 punts. No podrà, en cap cas, guardar-se la nota de coneixements lingüístics o expressió escrita de manera individual. Encara que en una de les dues parts tinga menys de 6 punts i l’altra 6 o més punts, caldrà que s’examine del bloc complet (coneixements lingüístics i expressió escrita).