dijous, 15 de novembre de 2012

La crítica

Com es fa la crítica d'un llibre (també pot servir per a la crítica cinematogràfica, gastronòmica, etc. amb variacions)


Introducció
Generalment crida l’atenció del lector. Pot ser una frase significativa del llibre o la descripció d’una escena que desperte la curiositat del lector.

Sinopsi
Descriu breument el fil argumental, sense desvelar-ne el final. Ací has de parlar dels personatges, del tema, del conflicte que motiva la trama, etc. S’escriu en temps present.

Crítica
Autor. Quines altres obres ha escrit? quines s’hi assemblen? Pots comparar-les. Si esta obra és diferent de la resta, també convé comentar-ho.
Tema tractat.
Gènere: comèdia, romàntica, drama, novel·la negra, novel·la històrica, etc.
A quin tipus de públic està adreçat? Per què?

Valoració
Història: està ben desenvolupada? és complicada o senzilla? segueix un ordre cronològic? és verossímil? t’hi identifiques?
Personatges: estan ben retactats? t’hi identifiques? què transmeten?
Tècnica narrativa: ús de figures retòriques, descripcions, simbolisme, etc.

Conclusió
Valoració personal. La recomanaries? Com es podria millorar? Què hi canviaries?