dimecres, 17 de juliol de 2013

sanglot, xanglot o singlot?

Segons el SALT:
sanglot/xanglot/singlot: contracció espasmòdica del diafragma (hipo). El diccionari Català-Valencià-Balear també coincideix en aquestes formes i accepcions.
xanglot: grans de raïms units per les tiges (racimo)

Segons el DIEC (diccionari normatiu)
singlot: contracció espasmòdica del diafragma (hipo)
sanglot: sospir quan plorem (sollozo)
raïm: fruita i el conjunt de grans (uva/ racimo)