dijous, 12 de novembre de 2009

MITJÀ DE SANT JOAN

6a sessió (12/11/09). FEINA FETA: Hem fet un dictat (núm 2). Lectura d'un text ("La butxaca màgica", de Feliu Ventura) i conversa. Correcció de l'exercici d'accentuació i dièresi de la fotocòpia. He començat l'explicació de la Unitat 2 (Les grafies): hem vist els principals casos de divergència vocàlica i l'ús de la essa sorda i la essa sonoroa.
FEINA PER FER: Cal fer l'exercici d'accents de la fotocòpia, a més dels exercicis de la Unitat 1. Exercicis de vocalisme (unitat 2) i de la essa sonora i sorda. Pendents de correcció: 2 exercicis de"mots comodí" relatius a BO i un altre a ROÍN. Unitat 12 hi ha un exercici de repàs de verbs. Redacció: Els llibres.
Us suggerisc visiteu aquesta web sobre els e-book:
http://www.tv3.cat/videos/1621849