dijous, 26 de novembre de 2009

Superior Sant Joan

Este dimecres hem parlat de les característiques dels textos convesacionals. Hem escoltat diverses converses i hem analitzat si eren diàlegs eficients, què hi havia de correcte i d'incorrecte...
Hem vist el vídeo "Com naix una paraula". A partir d'este vídeo heu de fer la pròxima redacció. Podeu parlar sobre allò que us haja cridat l'atenció, quines paraules de moda coneixeu, quines paraules han desaparegut, paraules que us agraden i que us desagraden... (de qualsevol idioma). El tema és bastant ampli, per tant, us done un poc de llibertat d'enfocar-lo com vulgueu.

Hem corregit el text de la p.51. Us he enviat per correu la correcció de la resta d'exercicis de la unitat 2. Si teniu dubtes sobre les correccions, us convide a formular-los ací, en el vostre bloc.