dijous, 1 de juliol de 2010

CURS INTENSIU MITJÀ. JULIOL '10

Hem encetat el curs intensiu de juliol de Valencià Mitjà (C1) amb una presentació general: llibre de text, referències bibliogràfiques fonamentals, blog (http://www.sensepelsenlallengua.blogspot.com/), enllaços interessants i altres qüestions metodològiques.

Cal insistir en el treball diari, no sols quant a la realització de les activitats proposades sinó que també s'han de tenir en compte altres aspectes, com ara la lectura d'un llibre i la realització d'una ressenya, l'escriptura d'una redacció diàriament o una exposició oral, si més no.

A la primeria del curs ens hem dedicat al tema de la Flexió verbal (Unitat 7), del qual hem vist la primera conjugació i bona part de la segona conjugació (verbs regulars: lexema acabat en p, t, c, b, m i "perdre"; i el grup de verbs velaritzats (I). Tot seguit hem fet un exercici de verbs (fotocòpia) i l'hem corregit en grup. Per últim, hi ha hagut un exercici d'expressió oral per parelles.

FEINA PER A L'ENDEMÀ:
Fer l'altre exercici de verbs (fotocòpia) i els que hi ha al llibre de text (pp.105-112 incloses). A més a més, tenim la primera redacció: "El moobing. Es pot evitar?" / La cirurgia estètica.