dilluns, 14 de febrer de 2011

Superior Sant Joan

En l'última classe vam acabar de corregir el text de Javier Cercas, vam traduir algunes frases,  vam veure l'estructura d'un text narratiu a partir de la llegenda de la senyera (fotocòpia) i vam veure la derivació com a mecanisme de creació lèxica.
Faena:
- Lectura i exercicis de la rondalla d'Enric Valor Esclafamuntanyes (p.132-135)
- Fer el test que us he lliurat a classe.
- Escriu un text narratiu. Pot ser una carta en què expliquem una anècdota; pot ser una rondalla; pot ser una biografia; podeu posar-vos en la pell d'un personatge conegut i escriure el seu diari...