dimarts, 1 de febrer de 2011

VALENCIÀ MITJÀ

MÉS SOLUCIONS
Ex. 25: a) Ells han fet el mateix (el que toca)...; b) Com més venguem...; c) Certs rumors mantenen que mig Cullera...; d) ambdues portes....; e) no m’agrada gens, però les altres tampoc. ; f) Van venir uns quants amics...; g) com dues gotes...; h) Cobre bastants diners...; i) Després d’un parell d’hores de discussió, van arribar a una certa entesa. ; j) Digues alguna cosa que vulgues i no em costarà gens donar-t’ho. ; k) un terç...; l) Entraren a la cuina i en miraren tots els racons. ; m) Hi havia diverses (unes quantes) persones...; n) (Està bé) ; o) Fa uns quants dies...

Ex. 8: a) Per a sentir-me millor faig esport de matí. b) A força de colps, segons va passant la vida, s’aprén. c) Sense solta ni volta, els van anunciar la notícia de la seua arribada a bombo i platerets. d) A quin sant em diu això aquesta gata moixa! e) Així que ho va acabar en un tres i no res perquè va començar a ploure a bots i barrals. f) D’acord, no aniré a fer una ullada, però tu està-te a l’abast (a la mà). g) A causa de la falta de públic, i per si de cas, suspendrem l’espectacle. h) El va mirar de cap a peus i va exclamar que tant de bo no l’hagueren fet mai cap de departament. i) Estan a l’última (a l’aguait) i saben que han d’anar a pams. j) Sempre que s’alce en fer-se de dia estic conforme. k) A simple vista, van vendre a l’engròs tot el que tenien i es van quedar amb l’os i la pell.
Ex. 9: A contracor: De mala gana - A tort: Sense raó - Fil per randa: Al peu de la lletra - D’arrapa i fuig: De qualsevol manera - En dejú: Sense haver menjat res - A pams: Amb molta cura - De bracet: Agafats del braç - A terminis: A crèdit - De sotamà: Amb dissimulació - A saber: Potser.