divendres, 26 d’agost del 2011

Notes finals. Curs de juliol C1

Revisió de notes: dilluns 29 d'agost, de 10 a 11h, aula 1, edifici Altabix.
Recuperació: 5 setembre de 16.30-19h, aula 1.3, edifici Altabix.
Per a aprovar, cal traure una nota mínima de 6 en cadascuna de les 4 parts. L'asterisc (Sí*) indica que l'alumne ha aprovat el curs per compensació de la ressenya en el bloc B (i té l'oral aprovat amb 6 o més). Esta compensació només es farà si es té entre un 5-6 en una de les quatre parts (sempre que l'oral estiga aprovat).
Al setembre caldrà examinar-se del bloc A si es té una nota inferior a 6 i/o del bloc B sencer si en una o més parts es té una nota inferior a 6.
Si teniu cap dubte, podeu escriure'm un correu electrònic a mariangelssoler@hotmail.com

BLOC A
BLOC B

DNI
expressió oral
coneix.
lingüístics
compren-sió lectora
expressió escrita
apte
TNR
4
4.85
8
1
NO
MDRQ
9
*
*
*
15417562
5
6.1
6
5.1
NO
20011648
8
6.95
8
2.75
NO
20049880
5
6.9
8
5.3
NO
21461294
9
4.1
10
6.6
NO
21508216
7
5.4
9
3
NO
21510405
7
8.8
9
5.2
SÍ*
21514052
3
5.75
0
3.8
NO
21682679
6
5.8
8
3.2
NO
21965747
8
6.45
10
6.8
21986575
6
5.7
9
3.75
NO
21988048
9
7.85
8
6.8
22000407
6
7.22
8
5.4
SÍ*
33480199
8
7.15
9
5.5
SÍ*
33486965
4
5.6
8
4,2
NO
33487763
3
3.65
8
2.2
NO
33489440
6
6.15
8
5.5
SÍ*
33493419
9
7
9
5.7
SÍ*
33494041
8
8.2
10
7.2
34834412
6
6.8
8
1.8
NO
44756976
4
7.75
8
1.8
NO
44757774
8
8.05
10
7
44761538
6
7.15
10
5.2
SÍ*
44772148
5
6
9
3.8
NO
45562292
6
7.15
8
6.4
45844312
7
7.35
8
5.6
NO
45927915
4
2.6
0
1.75
NO
47310841
6
6.3
9
5.5
SÍ*
48315775
8
6.65
10
6.6

48364259
6
6.2
8
6.2
48367564
8
8.55
9
7.4
48368893
5
7.55
10
5
NO
48369112
9
7.7
9
2.4
NO
48457093
4
6.3
9
6.5
NO
48457796
4
4.8
7
3.8
NO
48458183
4
7.7
9
3.9
NO
48458881
4
3.7
8
4
NO
48462662
5
8.15
8
6.15
NO
48509683
4
4.25
6
1.8
NO
48533343
8
6.1
7
6.2
48551771
4
7.95
9
6.4
NO
48552985
3
4.45
9
2.6
NO
48554275
6
2.55
7
1
NO
48557902
7
7.05
9
3.95
NO
48563620
5
6.7
6
3.35
NO
48564001
5
4.8
9
0
NO
48573017
6
6.2
9
4.4
NO
48647523
4
5
8
3.4
NO
48673568
8
8.95
9
7.4
48734074
5
6.4
9
1.6
NO
52772267
8
9.1
8
8
73998004
7
7.3
10
6.6
73999261
8
4.5
8
1.8
NO
74191763
5
5.75
9
1.25
NO
74192705
5
6
9
1.45
NO
74193611
7
6.5
10
6
74194902
5
7.6
9
2.85
NO
74196741
4
5.2
8
1.2
NO
74228872
8
6.85
10
6.5
74234674
7
6.6
5
3.65
NO
74237908
5
7.35
8
2.15
NO
74238000
6
7
9
7.4
74238837
8
6.35
9
5
SÍ*
74240388
5
4.4
4
3.6
NO
74240531
5
7.2
6
5.6
NO
74240753
8
5.15
9
2.65
NO
74241701
4
4.4
9
1
NO
74242774
6
7.75
9
5.3
SÍ*
74246551
7
7.25
9
5.2
SÍ*
74364650
6
5.25
9
2.7
NO
74366748
8
6.8
9
5.4
SÍ*
74367797
8
7.95
9
8.75
74369071
8
7.25
10
7.2
74370646
4
7.3
8
5.4
NO
74373628
8
9.05
9
8.2
74377771
10
9.65
9
8.75
74378043
7
5.85
8
3.5
NO
74389593
4
4.2
9
2.3
NO
74389898
6
9
8
7.8
79106657
10
9.25
9
9