dijous, 29 de setembre del 2011

C2 Sant Joan

Hem fet una activitat oral a partir del text "Adolescents i delictes" i també arran d'una notícia d'actualitat que un dels companys ha portat a classe.
Hem vist alguns consells per a fer una redacció.
Per a la setmana que ve, us propose fer un article d'opinió sobre "Adolescents i delictes" (250-300 paraules).
He repartit un test de preguntes de nivell mitjà perquè us servisca de repàs. Dimecres que ve el corregirem i resoldrem dubtes.
La classe va acabar escoltant un poquet de bona música.

dimarts, 27 de setembre del 2011

C2 Sant Joan

AULA 10 edifici 1


Però, serem a l'aula 5 els dies:
20 i 26 d'octubre; 9 i 23 novembre

I a l'aula 6 el dia:
16 de novembre

dilluns, 26 de setembre del 2011

Superior C2

Llibre de text per al curs de Valencià Superior C2:

Juli Martínez i Faust Ripoll, Manual de valencià. Nivell superior C2, Publicacions de la Universitat d'Alacant, 2010.

(més informació)

dimecres, 7 de setembre del 2011

Escoles Oficials d'Idiomes.Prova de nivell oberta.

A partir d'ara, podràs accedir al curs de l'Escola Oficial d'Idiomes de l'idioma que vulgues segons el nivell que demostres mitjançant una prova oberta. Ja no necessites tenir, per exemple, en Certificat de Bàsic per a accedir al nivell Intermedi.
DECRET 108/2011, de 2 de septiembre (...) DISPOSICIONS FINALS
Primera. Proves de nivell d'ensenyances d'idiomes de règim especial
Es modifiquen els articles 9.2, 13.2 i 17.2 del Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana i s'establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi, en els termes següents:

"L'alumnat podrà accedir a qualsevol curs dels nivells bàsic, intermedi i avançat a través de la superació d'una prova de nivell, en què haurà d'acreditar haver assolit les competències lingüístiques del curs immediatament anterior del que haja sol·licitat accedir. La prova de nivell, elaborada pels departaments didàctics per a facilitar la seua uniformitat, serà convocada i desenrotllada, en les dates que determine la conselleria competent en matèria d'educació, per part de les escoles oficials d'idiomes".

dijous, 1 de setembre del 2011

Recuperació setembre. Tots els nivells de valencià.

 Dia: 5 de setembre    Hora: 16.30-19h
Lloc:
Campus d’Elx: Aula 1.3 edifici Altabix
Campus de Sant Joan: Aula 5 edifici 1
Campus d’Oriola: Aula 2.5 edifici Salesas
Campus d’Altea: Aula 1.1 edifici Albir


Recuperació setembre alumnes C1 JULIOL

Les notes marcades de roig corresponen a les parts que s'han de recuperar. La nota mínima per a aprovar és de 6 en cadascuna de les parts. Us recorde que la ressenya només compensa quan es té una de les quatre part amb nota entre 5-6 (sempre que no siga la part oral). A setembre només es guarda la part oral (bloc A) o les parts escrites (bloc B) sempre que es tinga una nota superior a 6.
                |--bloc A-- |----------- bloc B ------------------ |
DNI
expressió oral
coneix.
lingüístics
compren-sió lectora
expressió escrita
apte
assistència
15417562
5
6.1
6
5.1
NO
20011648
8
6.95
8
2.75
NO
20049880
5
6.9
8
5.3
NO
21461294
9
4.1
10
6.6
NO
21508216
7
5.4
9
3
NO
21510405
7
8.8
9
5.2
SÍ*
21514052
3
5.75
0
3.8
NO
21682679
6
5.8
8
3.2
NO
21965747
8
6.45
10
6.8
NO
21986575
6
5.7
9
3.75
NO
21988048
9
7.85
8
6.8
22000407
6
7.22
8
5.4
SÍ*
33480199
8
7.15
9
5.5
SÍ*
33486965
4
5.6
8
4,2
NO
33487763
3
3.65
8
2.2
NO
33489440
6
6.15
8
5.5
SÍ*
33493419
9
7
9
5.7
SÍ*
NO
33494041
8
8.2
10
7.2
NO
34834412
6
6.8
8
1.8
NO
44756976
4
7.75
8
1.8
NO
44757774
8
8.05
10
7
44761538
6
7.15
10
5.2
SÍ*
44772148
5
6
9
3.8
NO
45562292
6
7.15
8
6.4
45844312
7
7.35
8
5.6
NO
45927915
4
2.6
0
1.75
NO
NO
47310841
6
6.3
9
5.5
SÍ*
48315775
8
6.65
10
6.6

48364259
6
6.2
8
6.2
48367564
8
8.55
9
7.4
NO
48368893
5
7.55
10
5
NO
48369112
9
7.7
9
2.4
NO
48457093
4
6.3
9
6.5
NO
48457796
4
4.8
7
3.8
NO
48458183
4
7.7
9
3.9
NO
48458881
4
3.7
8
4
NO
NO
48462662
5
8.15
8
6.15
NO
48509683
4
4.25
6
1.8
NO
48533343
8
6.1
7
6.2
NO
48551771
4
7.95
9
6.4
NO
48552985
3
4.45
9
2.6
NO
48554275
6
2.55
7
1
NO
48557902
7
7.05
9
3.95
NO
48563620
5
6.7
6
3.35
NO
48564001
5
4.8
9
0
NO
48573017
6
5.2
9
4.4
NO
48647523
4
5
8
3.4
NO
48673568
8
8.95
9
7.4
48728616
4
4.85
8
1
NO
48734074
5
6.4
9
1.6
NO
52772267
8
9.1
8
8
73998004
7
7.3
10
6.6
73999261
8
4.5
8
1.8
NO
74191763
5
5.75
9
1.25
NO
74192705
5
6
9
1.45
NO
74193611
7
6.5
10
6
74194902
5
7.6
9
2.85
NO
NO
74196741
4
5.2
8
1.2
NO
74228872
8
6.85
10
6.5
74234674
7
6.6
5
3.65
NO
74237908
5
7.35
8
2.15
NO
74238000
6
7
9
7.4
74238837
8
6.35
9
5
SÍ*
74240388
5
4.4
4
3.6
NO
74240531
5
7.2
6
5.6
NO
74240753
8
5.15
9
2.65
NO
74241701
4
4.4
9
1
NO
NO
74242774
6
7.75
9
5.3
SÍ*
74246551
7
7.25
9
5.2
SÍ*
74364650
6
5.25
9
2.7
NO
74366748
8
6.8
9
5.4
SÍ*
NO
74367797
8
7.95
9
8.75
74369071
8
7.25
10
7.2
74370646
4
7.3
8
5.4
NO
74373628
8
9.05
9
8.2
74377771
10
9.65
9
8.75
NO
74378043
7
5.85
8
3.5
NO
74389593
4
4.2
9
2.3
NO
NO
74389898
6
9
8
7.8
79106657
10
9.25
9
9