dijous, 25 de febrer del 2016

Les EOI recuperen les proves de setembre

Política Lingüística ha anunciat que convocarà per primera vegada aquest curs 2015-2016 les proves extraordinàries de Certificació de les escoles oficials d'idiomes al mes de setembre per a l'alumnat oficial de les escoles.
(...)
 L'alumnat matriculat a les EOI durant el curs acadèmic 2015-2016 podrà inscriure's via telemàtica en aquestes proves de certificació del 14 al 23 de març, ambdós inclosos, mentre que els estudiants que no estiguen matriculats i vulguen realitzar aquests exàmens s'establirà un termini distint, que publicarà mitjançant una resolució al "Diari Oficial de la Comunitat Valenciana", i que està previst que concloga el 13 de març.

dissabte, 13 de febrer del 2016