dimecres, 27 de febrer del 2013

Vocabulari de la successió papal

Com es diuen les peces de roba que porten els religiosos?
Com s'anomenarà a Benet XVI quan ja no siga Papa?
El mot "església" s'escriu en majúscula o en minúscula?
Com es diu en valencià "santiguarse"?


La magnífica web ésAdir ofereix lèxic sobre la successió, la indumentària, etc. relacionades amb l'Església.

EN COMPTES DE
DIREM
*ComulgarCombregar
El discurs del papa, del cardenal, etc., dins d'una cerimònia religiosaHomilia, sermó, prèdica
El papa farà una missaCelebrar una missa, dir missa (forma tradicional, com també oir missa)
El ministeri petriEl ministeri petrí (de sant Pere)
El públic assistent a la plaça de Sant Pereassistents (o fidels)
És incorrecte usar pelegrins per designar genèricament tothom que assisteix a un acte religiós (més informació)
*Santiguar-seSenyar-se (fer el senyal de la creu)

dimecres, 20 de febrer del 2013

L'apòstrof davant de sigles i acrònims

Per saber quan s'han d'apostrofar els articles definits el i la o la preposició de davant les sigles i els acrònims, cal tenir en compte que n'hi ha de dos tipus: les sigles i els acrònims que es pronuncien com a mots (per exemple, IVA o INCAVI) i les sigles que es llegeixen lletra per lletra (per exemple, UGT).

PRONUNCIACIÓ SIL·LÀBICA

En el cas de les sigles i els acrònims que es llegeixen com qualsevol altra paraula, els articles el i la i la preposició de s'apostrofen o no d'acord amb les regles generals d'apostrofació dels mots sencers:

dimarts, 19 de febrer del 2013

Majúscules i minúscules

 

- En els sobrenoms, renoms, motius, àlies i pseudònims s'escriuen amb majúscula inicial tots els noms i altres elements, tret dels articles i les preposicions que els componen. Per exemple:
Martí l'Humà
Pere III el Cerimoniós
Hergé
la Dama de Ferro
el Rei del Rock

Si aquests noms alternatius acompanyen el nom real complet de les persones, s'escriuen entre comes i en cursiva. Per exemple:
La biblioteca conté tota la filmografia de Mario Moreno, Cantinflas.
Juan Carlos Navarro, la Bomba, és un mite del bàsquet blaugrana.

diumenge, 17 de febrer del 2013

Un poc de música

Cinema en valencià

Dimecres, dijous i divendres
Cines Àbaco - Sant Vicent
Passes a les 18 i 20h
 
20, 21 i 22 de febrer Intocable
27 i 28 de febrer i 1 de març Pirates!
6, 7 i 8 de març Les aventures de Tadeu Jones
13, 14 i 15 de març Men in Black 3
20, 21 i 22 de març Hotel Transsilvània
17, 18 i 19 d'abril Fènix 11 23
 
Entrades:
Entrada gratuïta amb la TIU (2x1) o amb invitació.
Recollida d'invitacions al MIC (Punt d'informació Cultural del Museu de la UA) i a la Seu d’Alacant.
5 euros per al públic en general
 

Els modismes

Els modismes són construccions lingüístiques peculiars d'una llengua determinada, en què cada un dels components està relacionat amb els altres i tot el conjunt té un sentit global. Molt sovint són usats en sentit figurat i no sempre admeten una traducció literal a un altre idioma, ja que formen part de la idiosincràcia pròpia de cada llengua. Les locucions i les frases fetes són dos tipus bàsics de modismes.

1. Les locucions
Les locucions són grups de paraules amb un sentit unitari que es poden substituir per una paraula. Així, es classifiquen segons la categoria gramatical que representen i poden exercir les mateixes funcions sintàctiques que aquesta.


Nominals o substantives
Es creen a partir d’un nom o un sintagma lexicalitzat
mà d’obra, peu d’atleta, rata de biblioteca, memòria d’elefant...
Adjectives
Tenen com a nucli un adjectiu, que pot anar acompanyat d’un complement preposicional o un comparatiu.
dur de cor, de bona pasta, mort de set, mort de fam, net com una patena, com una bassa d’oli...
Verbals
Tenen com a nucli un verb, per tant poden fer les mateixes funcions que aquesta categoria.
donar veus, tindre por, abaixar les armes, alçar el teló, passar per alt...
Adverbials
El significat global d’aquestes locucions equival a un adverbi.
de pressa, de franc, de gaidó, fil per randa, de fit a fit, a la babalà, en paus...
Conjuntives
Fan la mateixa funció que una conjunció.
tot i que, a fi que, és a dir, d’ençà que, per tant...
Prepositives
El significat d’aquestes locucions equival a una preposició.
a causa de, gràcies a, al llarg de, per tal de, a força de...


2. Les frases fetes
Les frases fetes són expressions estereotipades que tenen un verb com a nucli, per això es poden confondre amb les locucions verbals. Les frases fetes tenen un significat global que no es pot deduir del significat parcial de les paraules que les formen. L'ús al llarg del temps ha fixat aquestes expressions i les ha fet conegudes entre els parlants (fer fàstic, fer costat, fer tard, tindre mà esquerra, tindre fums, tindre en compte, portar a terme, portar cua, ser un tros de pa, ser del cas, anar de buit, anar a pams, anar fent, anar de cap...).

divendres, 1 de febrer del 2013

El nostre compromís amb la llengua és inqüestionable

Els examinadors de la Junta Qualificadora d’Elx asseguren que el seu compromís amb la llengua és ʺinqüestionableʺ

Han sigut acusats de ʺdineristesʺ després de no examinar els alumnes de Nivell Mitjà com a mesura de protesta pels impagaments
 
RedactaVeu / Elx Els examinadors i examinadores de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV) han eixit al pas de les acusacions que els qualifiquen de ʺdineristesʺ i de desprestigiar la JQCV i el valencià. En canvi, ells han assegurat que el seu compromís amb la llengua és ʺinqüestionableʺ i han volgut deixar-ho clar amb un comunicat on expliquen els motius de la protesta que els portà a deixar sense examen als alumnes de Nivell Mitjà.