dimecres, 16 de juny del 2010

Notes finals Curs Superior Sant Joan


Per a superar el curs, cal tenir un mínim de 6 en cadascuna de les parts. Si en una d'elles es té un 5, es podrà aprovar sempre que s'haja assistit a classe i s'hagen lliurat treballs, sempre que la nota mitjana de les 3 notes siga de 6 com a mínim.
La revisió de l'examen serà el dilluns 21 de 17-18h.
Aula 9, edifici 1

divendres, 11 de juny del 2010

NOTES MITJÀ DE SANT JOAN

NOTES MITJÀ DE SANT JOAN

CLG EE EO
48561852 8 6.8 6 APTE
48624982-S 6.9 6 6 APTE
15421942-M 9.4 8.6 6.6 APTE
74002383-K 6.3 6 8.6 APTE
21662113-T 7.4 6 7.3 APTE
21686474-G 7.8 8.4 8.6 APTE
48575192-C 9.4 8.1 8 APTE
5387063 8.6 6.3 6 APTE
48566296-W 6.5 7.3 6 APTE
9286114 9 6.2 7.3 APTE
48538761-K 6.3 6.2 6 APTE
21679474-L 9.1 6.3 6.6 APTE
48623306-H 9.1 7.8 8.6 APTE
48371706-S 8.1 6.4 7.3 APTE
21502717 8.5 7 6.6 APTE
72700119-V 7.5 5.2 6 APTE*
48570362-C 8 5 6 APTE*
21499622-G 6.6 5.2 6 APTE*
53233153 6.3 6 6.6 APTE
21429730-D 7.4 5.5 6 APTE*
48364389-N 7.7 5.1 6 APTE*
21467352-A 7.2 5.5 6 APTE*
53246219-T 6.6 5.2 6 APTE*
48316102-W 6.6 5.2 7.3 APTE*
48346784-W 5.6 6 6.6 APTE*
21498198-Y 8 5.6 8.6 APTE*

* (Ressenya)

dijous, 10 de juny del 2010

NOTES MITJÀ D'ELX

NOTES MITJÀ D’ELX
CLG EE EO
33494259 6 6.1 9.3 APTE
74371225-N 6 7.5 7.3 APTE
48572976-N 7.4 6.2 7.3 APTE
74238680-Q 6.9 6.4 7.3 APTE
74364828-D 8.7 7 8 APTE
74246047-T 8.2 6.3 6 APTE
33499067-G 9.6 7.5 7.3 APTE
26196372-Q 8.5 6.9 6.6 APTE
74243248-F 8.4 6.2 6.6 APTE
74228955-C 8.3 6.2 7.3 APTE
74236328-X 8.3 6 8 APTE
47052658-V 6.5 6.9 7.3 APTE
21993433-M 8.7 7.2 8 APTE
33479777-B 9.2 7.5 6.6 APTE
74225368-K 7 6.1 8 APTE
74375344-Z 7.5 6.7 6.6 APTE
74242976-B 8.6 7.2 6 APTE
33497871-G 6.7 6 8 APTE
74005633-M 7.8 6.3 7.3 APTE
33481923-H 7.3 6.7 7.3 APTE
74244900-A 7.8 6.1 7.3 APTE
33492061 6 5.1 6.6 APTE*
33497933-C 8 5.2 7.3 APTE*
21464260-Q 8.3 5.5 8 APTE*
33485178-F 7.1 5 6.6 APTE*
33495209-X 7.6 5.1 7.3 APTE*
74234235-X 7.2 5.5 8 APTE*
74225442-A 7.5 5.2 7.3 APTE*
33488889-S 7.9 5.4 6 APTE*
48558253-D 7.5 5.1 6 APTE*
*(Ressenya)
CLG: continguts lexicogramaticals.
EE: expressió escrita.
EO: expressió oral.