dimecres, 16 de juny del 2010

Notes finals Curs Superior Sant Joan


Per a superar el curs, cal tenir un mínim de 6 en cadascuna de les parts. Si en una d'elles es té un 5, es podrà aprovar sempre que s'haja assistit a classe i s'hagen lliurat treballs, sempre que la nota mitjana de les 3 notes siga de 6 com a mínim.
La revisió de l'examen serà el dilluns 21 de 17-18h.
Aula 9, edifici 1