dijous, 14 de juny del 2018

Nous accents diacrítics

Com ja us vaig comunicar en una entrada del 2016, l'Institut d'Estudis Catalans va simplificar (entre altres modificacions) la llista de mots amb accent diacrític. Ara, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha tret un comunicat en el qual informa que han aprovat aquesta simplificació. Per tant, bones notícies: la llista es redueix a 15 parauletes! (o males notícies: ara que ja ho havies assimilat, xe!).
La simplificació de l'accentuació diacrítica té com a resultat la reducció als casos següents: bé-béns, déu-déus, és, mà, més, món, pèl-pèls, què, sé, sí-sís, sòl-sòls, té, ús i vós.


Comunicat de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua:


L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), amb l’objectiu d’atendre una preocupació àmpliament expressada per molts lingüistes, escriptors, docents, tècnics i usuaris de la llengua, i també amb la finalitat de confluir en aspectes de la normativa lingüística amb altres territoris que compartixen la llengua, ha aprovat la simplificació de l’accentuació diacrítica.
La confluència en aspectes ortogràfics i gramaticals és un dels principis bàsics de la Gramàtica normativa valenciana, inspirada en la idea del policentrisme convergent propugnada pel professor Manuel Sanchis Guarner i en la doctrina gramatical dels mestres Josep Giner, Carles Salvador i Enric Valor. La simplificació de l’accentuació diacrítica té com a resultat la reducció als casos següents: bé (béns), déu (déus), és, mà, més, món, pèl (pèls), què, sé, sí (sís), sòl (sòls), són, té, ús i vós.
La iniciativa d’evitar divergències entre els centres codificadors i de cooperar mútuament ha donat també com a fruit que siguen reconegudes com a normatives les formes escrites valencianes de les lletres de l’alfabet acabades en e: efe, ele, eme, ene, erre, esse. Este pas permetrà també visibilitzar les propostes inclusives de les lletres proposades per la institució normativa valenciana.
L’AVL ha incorporat també com a normatius, al costat de les solucions vigents, alguns retocs ortogràfics menors, com l’ús sense dièresi dels derivats cultes acabats en -al (laical, helicoidal, ovoidal, etc.), la supressió del guionet en alguns compostos (correcuita, cuitacorrents, matadegolla, etc.), i l’ús del guionet quan un prefix precedix una locució o una paraula ja portava guionet (pro-drets humans, ex-director general, anti-nord-americà), així com també en casos susceptibles de confusió (ex-pres). També accepta la duplicació de la r (rr) en casos en què apareix entre vocals precedit d’un prefix o d’un radical culte: arrítmia, corresponsable, erradicar o cefalorraquidi.
Finalment, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua establirà un període de tres anys durant el qual seran vigents tant la forma tradicional com la nova de simplicació dels accents diacrítics. La finalitat és permetre’n la difusió i afavorir-ne l’adaptació dels usuaris. En la resta dels punts (dièresi, guionet, duplicació de la r), l’AVL, en tres anys, revisarà i consensuarà les decisions normatives amb les altres institucions corresponents de l’àmbit lingüístic, amb l’objectiu d’aconseguir unes regles comprensibles i aplicables.

dilluns, 11 de juny del 2018

Contra les llengües

Lliris Picó Carbonell

Contra les llengües

He de dir-vos que aquesta setmana pensava permetre'm el luxe i el caprici de compartir amb vosaltres un text una mica més literari del que us file habitualment, perquè després de tot el curs redactant ressenyes i preparant classes teòriques, a una li ve de gust recordar que en altres temps ha fet literatura. Tanmateix ja sabeu que la llengua em perd, en molts sentits... I és que, de fet, no sé si deu ser perquè vaig fent anys, de vegades em costa controlar-la, com ara fa uns dies en què, al mercat estant, unes senyores se m'acostaren per demanar-me "una firma contra el valenciano" [SIC]. Així, sense el més mínim pudor, sense cap empatia. 
(llegiu l'article sencer ací)
Font: Diari La Veu