dijous, 15 d’octubre de 2009

MITJÀ D'ELX

2a sessió (14/10/09). FEINA FETA: Correcció test i exercici 6 del model d'examen fotocopiat i dels exercicis de verbs de dos fulls fotocopiats. Repàs de la flexió verbal i explicació de tota la segona conjugació. La propera setmana veurem la 3a conj. FEINA PER A FER: pp. 95, 96 i 194 (bis, o exercici de repàs de verbs) del quadern. Unitat 6, p. 76 bis, estudiar els BARBARISMES i fer l'ex. de la p. 76 e (només les 30 primeres frases). També ex. 7 de pàg. 2 de l'apartat d'Annexos. Hui hem practicat vocabulari amb l'ex. 3 de la pàg. 9. REDACCIÓ: la disminució de la natalitat / Les agències matrimonials.