divendres, 10 de juny del 2011

NOTES VALENCIÀ GRAU MITJÀ C1. ELX

NOTES EXAMEN DE VALENCIÀ DE GRAU MITJÀ C1. CAMPUS D’ELX

48602574D APTE
33493525M APTE
74372344G APTE
74372984T APTE
22129519T APTE
21470748H APTE
48559798J APTE
33479977G APTE
48578284F NO APTE
79102302N NO APTE
74373767R APTE
21984895 NO APTE
74216091J APTE
74367887D NO APTE
74239197G NO APTE
21960343N APTE
53171859E APTE
74235747G APTE
33494130N APTE
48460184N NO APTE
74360504D APTE
74365177J APTE
48374487J NO APTE
74239470R APTE
48538212R APTE
48297625V NO APTE
NO APTE
74363157V APTE
21986436T NO APTE
22006440V NO APTE
74370064R APTE
48566344 NO APTE
74244843S APTE
74376413W NO APTE
74374110E APTE
74371572Z NO APTE
73583974M APTE
74380447B NO APTE
48603522Z APTE
74377183J NO APTE
21990400P NO APTE
48475510C APTE
21973487T NO APTE
74369966 APTE
74377110D APTE
74373876H APTE
21465477Z NO APTE
48570447J NO APTE
74368165B NO APTE
48641062H NO APTE
18444450Z APTE
74234099N NO APTE
Revisió: dilluns 13 de juny a les 11.00h a l'Edifici Hèlike, Secretariat d'Extensió Universitària)