dimarts, 19 de maig del 2015

NOTES PROVISIONALS

C1 ELX- GRUP 7- RAMON GUILABERTDNI
EO
EE
CLG
FINAL
ASSISTÈNCIA
21992511A
APTE
 0
4.2
*NO APTE
48368209Z
APTE
1.8
4.52
*NO APTE
74226485B
74370502W
NO APTE
0.6

5.16

NO APTE
48625101L
76134572H
NO APTE
0.2

6.5

NO APTE
73997663Q
APTE
3.8
6
NO APTE
74190422N
APTE
0.8
7.32
*NO APTE
74232452K
74245389D
74245388P
74380936V
APTE
8.4
7.15
APTE
48531315G
75271116M
74384338S
74235960X
APTE
7.1
7.81
APTE
44765401H
11725407F
48370876J
48686416Q
APTE
0.8
6.97
*NO APTE
74240397P
APTE
3.1
4.94
*NO APTE
52558331L
NO APTE
8.5
8.27
*NO APTE
74379601Q

23021069R
74383028Q
NO APTE
0
3.68
NO APTE
74360196T
NO APTE
0.6
4.22
NO APTE
74360157F
APTE
3.3
8.16
*NO APTE
74369112S
74239250B
48334918G
48554488Q
NO APTE
3.5
5.66
NO APTE
NO
73998852D
45842451R
NO APTE
0
5.16
NO APTE
21494191R
NO APTE
0
3.16
NO APTE
15416711H
48672784T
-----
0
2.22
NO APTE
NO
74006955Q
APTE
5.9
7.09
APTE

EO: expressió oral
EE: expressió escrita
CLG: coneixements lexicogramaticals
La nota marcada amb un asterisc (*) vol dir que, en l’apartat d’EE o CLG l’alumne es queda entre 5-5’99 i el professor ha considerat que és apte
L’ alumne haurà de superar amb una nota mínima de 6 punts les 3 parts (coneixements lingüístics, expressió escrita i expressió oral). A efectes de recuperació, es considerarà que els apartats de coneixements lingüístics i d’expressió escrita formen tot un bloc. Només es guardaran aquestes parts en el cas que, ambdues, s’hagen superat amb una nota mínima de 6 punts. No podrà, en cap cas, guardar-se la nota de coneixements lingüístics o expressió escrita de manera individual. Encara que en una de les dues parts tinga menys de 6 punts i l’altra 6 o més punts, caldrà que s’examine del bloc complet (coneixements lingüístics i expressió escrita).