dimarts, 28 de juliol de 2015

Aules exàmens (cursos de juliol i recuperacions)PROVES DE VALENCIÀ
Aules proves de recuperació, cursos de juliol

 PART ESCRITA
30 de juliol a les 9.30h
Alumnes dels grups  dels professors
Aula
Encarregat d’aula
JULIOL
C1 juliol

Marisa Lozano
Lliris
1.6
Santi Quiles
Ramon Guilabert
Joan Andreu
1.7
Lliris
Santi Quiles
Alícia Mollà
1.8
Alícia Mollà
C2 juliol

Marta Tortosa
M.Àngels Soler
0.4
Marta Tortosa
RECUPERACIONS
C1
cognoms de la A-M
1.1
Ramon Guilabert 
Joan Andreu
cognoms de la M-A
1.2
Marisa Lozano                Miquel NavarroC2 i C1
C2 recuperació
0.3
Carles Barquero
B1 recuperació
0.3
Carles Barquero