dimarts, 9 de juny del 2020

Naturalesa o naturalessa? Anglesa o anglessa?

Una confusió comuna amb la esse és la terminació de paraules en -esa i -essa. Si tens clar si la pronúncia és sorda o sonora, no hi ha cap problema, ja que sabràs que una esse entre vocals sona sonora (naturalesa) mentre que la doble esse sona sorda (mestressa). Ací t'aclarim els casos per a aquestes terminacions: