dimecres, 15 de desembre del 2010

VALENCIÀ MITJÀ

SOLUCIONS DELS EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES (FOTOCÒPIES)
Exercici 1.
1. Quan ho has fet? 2.
Demostra-ho. 3. Ho vam escoltar/ Vam escoltar-ho. 4. Ell deu saber-ho/ Ho deu saber. 5. Ho està. 6. ...ho eren. 7. ... ho són. 8. Sí, ho sóc. 9. Ja en són. 10. ... però no l'és. 11. Envie-li un telegrama. 12. Vull enviar-ne una de digna a elles. 13. Els he deixat... 14. Agafa'n uns quants. 15. En tens poca. 16. N'arribaran ... 17. En passen sense pausa. 18. Te n'has fet d'aquest sindicat. 19. En falta una miqueta. 20. Se'n burlen. 21. Se n'han oblidat. 22. Tot just n'eixien.... 23. Ara en vinc. 24. Aquest document no s'hi avé. 25. Jo també hi confie. 26. Hi trobaràs ton pare. 27. Si no hi parles... 28. Sempre hi mira. 29. Hi has de córrer. 30. Et dic que no hi venia.

1 comentari:

Andreallorca ha dit...

Ramon. no hem pogut anar a les dos ultimes classes del mitja de valencia a sant joan. Anirem al berenar de dimarts. Pots portar-nos les fotocopies dels pronoms febles? aixi podem ferles en nadal!gracies!