dimecres, 15 de desembre del 2010

VALENCIÀ MITJÀ

SOLUCIONS DE L'EXAMEN DE VALENCIÀ MITJÀ (Juliol '10)
Exercici 1.
1.a 2.b 3.b 4.b 5.c 6.a 7.c 8.a 9.b 10.b 11.b 12.c 13.c 14.b 15.b 16.b 17.c 18.b 19.a 20.c 21.c 22.a 23.b 24.c 25.a

Exercici 2
.
assemblea, compte, avantatges, llotja, seguretat, sofriment, pitjor, jutge, rebutjar, al·legacions, sol·licità, condemna, delicte, havia, arribar, assessorar-se, passejava, bronzejat, timidesa.

Exercici 3.
a) Des de l'antiguitat, el racisme i la xenofòbia són considerats una conseqüència última d'un instint biològic.
b) Segons la programació diürna de la ràdio, l'aïllament d'aquelles poblacions no tingué cap ressò en les notícies de la premsa oficial.
c) De tot això es deduïa que els canvis de què parlàveu no tardarien gens a produir-se.
d) Per proïsme s'entén qualsevol persona que viu i comparteix l'existència amb nosaltres.

Exercici 4.
a) en b) - c) - d) del e) amb f) cap g) - h) per a i) de / a la j) a l'

Exercici 5.
a) els en b) els l'ha enviada c) Poseu-los-hi d) en penses e) li ho
a) conta-m'ho b) parlant-n'hi c) Porta-li'n d) els hi e) li'ls

Exercici 6.
1. Patix (pateix) 2. combat (combatrà) 3. confonga 4. tret / merescut 5. tussa 6. rebran 7. suspenguérem 8. inclòs 9. preneu-vos.

Exercici 7.
a. perquè b. si no c. sobretot d. A l'hora e. Potser f. fil per randa g. a ull nu h. eixugar-me i. emplenar j. ostatge.

Exercici 8.
- Fa cinc anys que treballa en el mateix projecte, i ha comunicat als altres (a la resta d') investigadors que encara no està al seu abast obtenir-ne cap conclusió.
- Abans de signar el contracte, calia (s'havien de) resoldre molts dubtes, però sempre que s'alçara a trenc d'alba (en fer-se de dia) estaria conforme.
- El president de l'associació vol acabar amb els problemes que hi ha en aquesta, segons va explicar als socis.
- Com que el termini ja s'ha acabat, hauràs de presentar la sol·licitud l'any que ve.
- A causa de la falta de públic, cal que suspengues (hauràs de suspendre) l'espectacle diversos dies.