dijous, 3 de febrer de 2011

VALENCIÀ MITJÀ

SOLUCIONS DE LOCUCIONS I FRASES FETES (FOTOCÒPIES)
Ex. 8. 1) a estall: a preu fet. 2) a balquena: abundantment. 3) sense esma: sense forces. 4) si fa no fa: més o menys. 5) tot d'una: sobtadament. 6) fil per randa: detalladament. 7) a espaiet: lentament. 8) a barata: mitjançant un canvi. 9) de sobines: ajagut boca amunt. 10) tal com raja: sense posar atenció. 11) a la
regalada: amb molta satisfacció. 12) a colp segur: amb seguretat.

Ex.10. a la bestreta: per endavant / com a cal sogre: còmodament / a males tirades: amb dificultat / al capdavall: al final / d'afegitó: a més a més / ara com ara: mentres no canvien les coses / al bell mig: just al centre / al rovell de l'ou: al millor lloc / d'arrapa i fuig: de qualsevol manera / de baix en baix: interiorment.

Ex. 11. a) a tort i a dret: sense reflexió, amb raó o sense. b) a bondó: en abundància. c) bona cosa de: molt. d) davant per davant: donant-se la cara. e) de borina: de festa. f) fet i fet: en resum. g) ni de bon tros: en absolut. h) per menut: amb detall. i) si més no: almenys. j) tan bon punt: en el moment que.

Ex. 12. 1) a orri. 2) a contracor. 3) A còpia de. 4) de fit a fit. 5) Ara i adés. 6) a corre-cuita.
Ex. 13. 1) anar fent. 2) caure la botifarra a la cendra. 3) fer beure a gallet. 4) fer el fet. 5) donar la llengua al gat. 6) fer el cantussol. 7) menjar-se la partida. 8) anar a la saga.
Ex. 14. 1) Fer cap: comparéixer. 2)Fer un barret: xarrar una estona. 3)Fer l'orni: fer el desentés. 4)Estar cloc-piu: estar alacaigut. 5)Ser com posar oli al cresol: ser un remei molt bo. 6)Tirar el lleu: fer un esforç gran. 7)Fer safareig: dir-ho a tothom. 8)Ser un clau: ser una pena forta. 9)Ensenyar les beceroles: ensenyar a llegir i escriure. 10)Esperar que ploga: esperar a tindre sort en la vida sense esforçar-se. 11)Ser curt de gambals: tindre poca comprensió intel·lectual. 12)Fer la patota: fer trampes. 13)Fer un pensament: decidir-se. 14) Eixir amb la cua feta: eixir malparat. 15)Tractar a baqueta: tractar amb gran severitat. 16)Fer el fatxenda: donar-se importància.