diumenge, 15 de maig de 2011

VALENCIÀ MITJÀ

CLAUS DOSSIER REVISIÓ GRAMATICAL (Fotocòpies)
1.[Grafies] silenciosa, transcendit, caracteritza, mitjans, tipus, tracta, aparell, capaç, mateixes,
complicadíssima, transistoritzada, presentar, senzillament, aparell, col•loca, gravant, definició, desitge, professional, casolà, comença.
2. [Accent i dièresi] rotació, inclinació, limitació, presentació, bé, és, més, comú, així, és, afecció, bé, més, però, íntim, és a dir, és possible, alteració, músculs, neurològic, és, freqüent, qüestió, índole, psicològica, psiquiàtrica.
3. [Verbs] estigues, moveu-vos, reculles, pressenta, escupa/escopisca, recloïen, muir (mor), coure, esculles.
4. [Verbs] dorma, solc, tussa, percep, confonga, agraïa, perda, perd, fongueu, traieu, anireu, llija/llegisca, isqueres, fuges.
5. [Contracció...] a l’any, amb la, de les, de l’, a l’, d’, l’, amb la, d’, de les, en l’, de l’, del, en, l’, el, amb la, amb el, a l’, de les.
6. [Perífrasis] (hi ha que)-cal; (tindràs que)- hauràs de; (hi ha que)-cal; (és precís)- és necessari; (deus de tenir)- deus tenir; (deus de dormir)- deus dormir.
7. [Verbs] resolent, corrent, coneixent, temut, transcorrent, comés, retingut.
8. [Verbs] queia, caigut, obri, puc, pot, escometrem, retransmetran/retransmeten; admeta, créiem, creem, faça, faig, recórreguen, descusa, tinys/tenyeixes.
9. [Verbs] caent (caient), dient, omés, emés, fos, confosa, post, cernent, malvenent, traduint.
10. [Pron. Febles] me n’, -vos-en, -vos-el, els hi, el, us ho, els hi, -li, hi, te’l, ‘ls, n’, ‘ns.
11. [Pron. Relatius] a què ( a les quals), de què, que, dels que, que, les que, de qui, on, per la qual, en què (en els quals).
12. [Verbs] caent, havent, bevent, sofert, rebent, sotmesos, complagut.
13. [Pron. Febles] –los-en, els ho, s’hi, els ho les hi, li ho, la hi, els la, ho, li l’.
14. [Pron. Relatius] amb què, la que, que, al que, amb qui, el que, que, el que, a qui, per què.
15. [Perífrasis] Has de, deuen tenir, (bé), et faré, deus viure, cal estudiar.
17. [Perífrasis] Hem d’anar, Cal que estudieu, Deuen ser, Devia estar, Cal que digueu, Has de parlar i explicar-li, Devien donar-li.
18. [Pron. Febles] –li’l, -nos-els, -te’n, els les, li l’, ‘ls-en, -les-hi, n’hi, -vos-el, -nos-els, ‘ls-en, -vos-el.
19. [Pron. Relatius] en què, el que, que, que, que, en què, que, a qui, per a qui.