diumenge, 15 de maig del 2011

VALENCIÀ MITJÀ

CLAUS D’ACTIVITATS DE PRONOMS FEBLES (Repàs)
Ex. 24) Me l’he pres. Se n’han anat. Te l’han portat. Se n’han cansat. Te’l pots guardar. Me’ls regalen. Se l’ha endut. Se te’ls duran. Se l’ha menjat. Me’n vaig.

Ex. 25) a) Vam donar-li’ls/li’ls vam donar; b) Hui li’l portaré; c) li les tornarem; d) Àngel li’n llig; e) li la comprarem; f) li l’explicaré; g) li les portaré; h) Li’n compraré un.
Ex. 26) a) Qui me l’aguantarà? b) Se’ls va abaixar c) te’l van arreglar? d) me l’ha d’arrancar e) Agafa-me’l f) Vols que te’l buide? g) Tots s’hi afanyen h) canvia-me’ls! i) Se te l’ha begut k) Me’l copiaràs? l) me’n va cosir tres m) se’l treia n) No me l’embrutes o) Me l’ha escrita p) No te l’esperaves q) S’hi va agafar r) qui me’ls defensa? s) Me’n falten dos t) No te’ls descordes u) Qui t’ho ha dit? v) Qui te l’ha dit? w) Qui se me l’ha posat? x) El lladre se me’l va quedar y) Te l’has comprat? z) Te n’he tirat alguns al fem.
Ex. 27) a) no me’n dónes b) que ell t’ho conte c) Tu li la donaràs? d)els la dónes e) per què no te les / te’n poses? f) us ho torne a dir g) no se les vol posar/se’n vol posar.
Ex. 28) a) Sí, me l’he comprat b) me l’he cosida c) te l’he duta d) te n’he portat e) se n’ha examinat.
Ex. 29) se m’ha socarrat; se li perd; li l’arreglaré; li l’he de tornar.
Ex. 30) deixa-li’l; porta’ls-ho; doneu-li-la; dóna-li’n; dóna-me’l; posa-te’ls; regala-li-les.
Ex. 32) a) la hi penges; b) l’en tragues; c) ho era; d) jo en vull dos; e) te la vols rentar; f) perdre-vos-el? g) no ens en podran; h) s’hi; i) vestiu-vos-hi; j) me’ls; k) no te n’han regalat; l) ompli’ns-la; m) l’en nomenaran; n) posa-n’hi; o) els n’he de contar un.
Ex. 33) a) ja en tornaven; b) m’ho; c) me’n dic; d) els el; e) m’ho; f) fica-te’ls; g) acompanyar-m’hi; h) fer-los-en; i) els les; j) en portarà; k) s’hi tornarà; l) conta’ls-ho; m) valorar-ne; n) me n’he adonat; o) m’hi ha tractat.