diumenge, 26 de febrer del 2012

pujar/ apujar i baixar/abaixar

Exercicis i correccions

Cal distingir entre aquests dos verbs, que sovint es confonen.
 Baixar i pujar serveixen per a coses que baixen o pugen soles o bé quan desplacem algú o alguna cosa de dalt a baix (o a l’inrevés):
El xiquet baixa les escales. / La xiqueta puja les escales.
Baixar les maletes. / Pujar les maletes.
Abaixar i apujar, en canvi, signifiquen ‘fer que siguin més baix/alt’, ‘fer baixar/pujar a un nivell inferior/superior’:
Abaixar una persiana. / Apujar una persiana.
Abaixar el volum. / Apujar el volum
.

Noteu la diferència entre el significat d’aquests dos verbs en la frase següent:
Els polítics diuen que els preus baixen/pugen, mentre que els ciutadans creuen que els polítics els abaixen/apugen.


 Completa amb baixar o abaixar:
 __________ la persiana, que ja és fosc.  abaixa
Han ________ al jardí.  baixat
Aquest cap de setmana la temperatura _____________.  baixarà/va baixar
Quan el va veure, va ___________ la vista. abaixar

 Els preus no __________ mai. baixen
Ja he __________ les maletes. baixat
Has de ____________ la roba del terrat. baixar
Han __________ el preu del peatge.    abaixat
__________la ràdio, que no et sent.     abaixa


Completa amb pujar o apujar
És probable que _________ el preu de la gasolina. puge (subjecte "el preu...") / apugen (subjecte "ells").
Marieta, no _________ a la cadira.   puges
La marea ja ha _________. pujat
Si vols que et senten, has de/d' __________ la veu. apujar
El vi li ha __________ al cap. pujat
Han de __________ els mobles a l'apartament. pujar
________ el xiquet al cotxe. puja


Vols __________ la calefacció?  apujar

_____________ la persiana, que ja és de dia.  apuja