dimecres, 15 d’agost del 2012

Notes Superior C2 juliol Elx

Sent l'espera, però ja teniu ací les notes. Com ja sabeu, per a obtindre la qualificació final d'"apte" cal tenir un mínim de 6 punts en cadascuna de les parts. Ja sabeu que al setembre, a efectes de recuperació, les parts escrites són indivisibles. D'aquesta manera, podeu conservar la part de l'expressió oral si teniu "apte" i presentar-vos només a la part de coneixements lingüístics i a l'expressió escrita (les tindreu de roig), o bé presentar-vos només a l'oral si heu aprovat les altres dos parts (les tindreu de negre).
Recuperació:
5 de setembre: coneixements lingüístics i expressió escrita. Aula 2.1 Edifici Altet. 16.30-19h
12 de setembre: expressió oral (us convocaré a una hora).
DNI
CONEIXEM. LINGÜÍSTICS
EXPRESSSIÓ
ESCRITA
EXPRESSIÓ
ORAL
FINAL
12750840
8.64
8.1
APTE
APTE
21982592
3.12
3
APTE
NO APTE
22000587
4.78
4.6
APTE
NO APTE
22001999
2.84
2.8
NO APTE
NO APTE
29026654
4.82
2.1
APTE
NO APTE
33481710
6.34
4.8
NO APTE
NO APTE
44760499
2.34
1.4
NO APTE
NO APTE
44768674
2.04
2
NO APTE
NO APTE
44771896
5.58*
7.7
APTE
  APTE
44772645
9.08
7.8
APTE
APTE
44773415
7.14
7.9
APTE
APTE
48316001
5.16
3.4
NO APTE
NO APTE
48340003
7.56
8.3
NO APTE
NO APTE
48356525
7.86
6
APTE
APTE
48365698
3.76
2.3
NO APTE
NO APTE
48457702
6.2
2.2
NO APTE
NO APTE
48464379
7.1
4.4
NO APTE
NO APTE
48534182
6.66
4.2
NO APTE
NO APTE
48552797
4.8
1.4
NO APTE
NO APTE
48556470
5.84
2.8
NO APTE
NO APTE
48578251
2.68
1.6
NO APTE
NO APTE
48729930
2.66
1.2
NO APTE
NO APTE
73766416
5.9
4.6
NO APTE
NO APTE
74011098
4.66
5.1
APTE
NO APTE
74218255
8.02
4.6
NO APTE
NO APTE
74219496
9.24
8.6
APTE
APTE
74220594
3.74
1.4
APTE
NO APTE
74222926
5.88
2.5
NO APTE
NO APTE
74225882
3.28
4
NO APTE
NO APTE
74226085
6.82
6.1
NO APTE
NO APTE
74230397
5.6
4.7
APTE
NO APTE
74232203
6.82
6
NO APTE
NO APTE
74233438
2.98
4.3
NO APTE
NO APTE
74234302
4.66
4.4
APTE
NO APTE
74234419
5.1
4.1
APTE
NO APTE
74237658
5.12
4.5
APTE
NO APTE
74246970
8.14
7.6
APTE
APTE
74359289
7.1
7.5
APTE
APTE
74361529
6.66
7.6
APTE
APTE
74362092
5.58
3.6
APTE
NO APTE
74362093
5.26
3.8
APTE
NO APTE
74363937
6.02
4.1
NO APTE
NO APTE
74366259
5.32
2.7
NO APTE
NO APTE
74368446
5.82*
6.5
APTE
APTE
74372966
9.24
9.6
APTE
APTE
74376176
4.82
5.7
NO APTE
NO APTE
74376177
6.32
4.7
APTE
NO APTE
74378129
4.52
7.4
APTE
NO APTE
74382093
7.56
4.8
NO APTE
NO APTE
76148165
5.7
3.7
NO APTE
NO APTE