dilluns, 24 de setembre del 2012

Acta C1 Setembre-Altea


ACTA CURS C1 DE VALENCIÀ
Horari del curs: 16:30h a 20:30h
Convocatòria de (mes/any). Setembre 2012
Campus Altea
Prof. Gerard Fullana Martínez

DNI
APTE/NO APTE
ASSIST.
 09777750-J
No Apte
No
13166784 C
Apte
20031968
No Apte
20042919 Z
No Apte
No
20047826 Z
Apte
No
21384944-G
No Apte
No
21467387 S
Apte
21502145-C
No Apte
No
24333963-D
No Apte
No
25407882-N
No Apte
No
25684950 E
No Apte
25991280-S
No Apte
No
29008368
No Apte
29022028 F
Apte
No
29022762-M
No Apte
No
29024968-A
No Apte
No
48302361-S
Apte
48333255-C
No Apte
No
48333293 N
No Apte
No
48333626 T
Apte
48666523 H
 Apte
52635861 Q
Apte
52781369-A
No Apte
No
74010528-R
No Apte
No
76042241-D
No Apte
No
                                                                                              Sgt: Gerard Fullana Martínez