diumenge, 27 de juliol del 2014

Corregeix Text 1

5 errades


Sol, platja, muntanya... o acadèmies
Per a milers d'estudiants que han suspés els exàmens de Juny, les classes continuen en estiu. Les acadèmies i els centres d'ensenyaments no reglats (sense validesa oficial) aporten una formació complementària per als alumnes, aunque no sempre es compleixen les expectatives. Es deixen d'impartir els cursos, s'incompleixen les condicions del contracte o es registren retrasos en el lliurament del material didàctic. Per a accedir a una acadèmia amb totes les garanties i evitar fraus, l'usuari ha de valorar de forma detinguda l'oferta disponible i comprovar que es compleixen tots els requisits exigits a aquests centres.

 [solució]