diumenge, 2 de juny del 2013

NOTES PROVISIONALS (C1-GRUP 1. ELX)


VALENCIÀ MITJÀ (C1) ’13 ELX
Professor: RAMON GUILABERT

DNI
CONEIXEM. LINGÜÍSTICS
EXPRESSIÓ ESCRITA
EXPRESSIÓ ORAL
NOTA FINAL
74363968
6.55
8.1
7.3
APTE
74013991
6.35
8.35
6.6
APTE
70520116
6.25
(5.3*) 6
7.3
          APTE  
74380312
6.5
7.75
8.6
APTE
74233787
3.9
4.25
5.5
NO APTE
74241070
5.45
5.4
6.1
NO APTE8
29013445
6.1
6.6
6.6
APTE
15419879
6.6
6.25
6.6
APTE
74212556
7
7.25
6.6
APTE
74244110
7
7.25
7.3
APTE
48370261
5.85
4.7
6.8
NO APTE8
74368532
3.85
4
5.6
NO APTE
74243385
7.35
6.6
6.2
APTE
15424890
6.6
6.3
4.2
NO APTE8
30666773
9.55
8.65
7
APTE
44771941
6
(5.5*) 6
4.5
NO APTE8
74219018
7.75
7.8
7.2
APTE
34789812
8
7.2
6.2
APTE
33487120
6
6.25
6.2
APTE
74382819
7.7
8.35
8.5
APTE
48297625
7.9
8.6
8.8
APTE
74243969
3.7
4
5
NO APTE
21446216
9.1
8.6
6.5
APTE
74221683
5.65
4.1
6.5
NO APTE8
74246601
7
6.45
7.2
APTE
45840549
5.6
6.1
4
NO APTE
33480777
3.1
2.8
5.2
NO APTE
45928536
7.05
7.45
6.3
APTE
45840585
6.55
6.5
5.1
NO APTE8
74371526
5.5
4.2
4.5
NO APTE
22145731
6.15
(5*) 6
8
APTE
48559972
(5.6*) 6
6.5
7
APTE
48559973
7.5
8.15
6.6
APTE
21998750
7.4
6.1
6.6
APTE
74367460
8.55
7.15
6.6
APTE
00795981
6.75
(5.3*) 6
6.4
APTE
45927672
(5.55*) 6
7.1
6.5
APTE
74243166
7.15
7.9
6.8
APTE
74240883
5
4.8
5.4
NO APTE
48334315
(5.25*) 6
6.8
6.4
APTE
20410463
4.35
5.4
6.6
NO APTE8
48338796
6.75
(5.4*) 6
6
APTE
74234042
7.65
8
8
APTE

* La ressenya compensa la part suspesa (CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS o EXPRESSIÓ ESCRITA) sempre que la nota obtinguda siga entre 5 i 5.9.
8La nota final és No apte perquè una de les dues àrees (Continguts lexicogramaticals i expressió escrita o expressió oral) està suspesa i, per tant, s'haurà de presentar a la convocatòria de setembre.