dimarts, 4 de juny del 2013

NOTES PROVISIONALS (C1-GRUP 1. SANT JOAN)

VALENCIÀ MITJÀ (C1) ’13 SANT JOAN
Professor: RAMON GUILABERT

DNI
CONEIXEM. LINGÜÍSTICS
EXPRESSIÓ ESCRITA
EXPRESSIÓ ORAL
NOTA FINAL
21473902K
6.45
5.15
4.6
NO APTE
48672682J
6.65
7.25
6.6
APTE
53238130F
8.45
7.9
7.3
          APTE
48572888Q
7.65
7.5
5
NO APTE8
26204957E
8.4
7.65
6.5
APTE
48347268A
7.6
7.15
8.2
APTE
33498736H
6
(5.7*)  6
6.2
APTE
74373380M
7.25
8.45
8.6
APTE
48359742
7.6
8.15
8.5
APTE
21490133Z
6.9
6.3
6.2
APTE
48666172N
4.5
4.5
5
NO APTE
21457084Q
6.6
6.15
7.3
APTE
48573459N
7.15
7.7
6.8
APTE
48573458B
8.55
6.45
7
APTE
48572043E
(5.5*) 6
6.65
7.3
APTE
48355883Q
4.8
3.8
4.6
NO APTE
34965817K
7.75
6.4
7.2
APTE
48671058E
2.7
4.6
6
NO APTE8
48667753Y
7
6.2
7.2
APTE
70988828H
7.5
7.25
7.3
APTE
02902152N
1.2
0
NP
NO APTE
21463271A
5.2
5.55
5.5
NO APTE
52775305B
6.65
6.1
6.6
APTE
21464924J
6.2
5.3
6.8
NO APTE
48357298M
6.95
(5.6*) 6
6.6
APTE
48669208N
6.6
5.7
5.3
NO APTE
48534117T
6.6
1.5
6
NO APTE
48562884V
9.35
8.3
6.8
APTE
48572455C
6.05
         6.7
         6.6
APTE
48459035J
2.95
3.5
2
NO APTE
48535330V
6
5.7
6.6
NO APTE
21636283E
6.95
(5.2*) 6
6.8
APTE
21482218
5.8
5.1
5.3
NO APTE
48620918E
8
7.05
7.2
APTE
79103834A
7.9
6.2
6
APTE
48675597F
4.75
4.2
5.6
NO APTE
* La ressenya compensa la part suspesa (CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS o EXPRESSIÓ ESCRITA) sempre que la nota obtinguda siga entre 5 i 5.9.
8La nota final és No apte perquè una de les dues àrees (Continguts lexicogramaticals i expressió escrita o expressió oral) està suspesa i, per tant, s'haurà de presentar a la convocatòria de setembre.