dilluns, 18 d’agost del 2014

NOTES PROVISIONALS

CURS INTENSIU DE VALENCIÀ MITJÀ (C1)
CAMPUS D’ELX (Grup 2)  JULIOL’14DNI
EXPRESSIÓ ORAL
CONEIXEM. LING.
EXPRESSIÓ ESCRITA
NOTA FINAL
73995737-E
6
3.85

48362410-B
5.75
5.3
44755153-M
7.05
7.15
15420518-F
7.4
6.35
02501607-N
5.7
4.4
74365484-K
7.7
7.7
74373855-C
6.6
6.2
21997363-W
6.45
7
74007343-J
8
6.65
74227615-Z
6.5
3.6
48621787-V
7.95
6.8
74361928-F
7.05
6.3
74007334-G
6.65
6.1

21997165-B
8.25
7

74386127-X
3.15
3.4
74365862-P
4.7
4.6
74362044-P
6.7
5.15
74002831-D
6.25
4.4
11417662-W
6.1
6.1
74363307-Y
5.55
4
74363891-S
6.25
6
45839610-N

7.8
4.65

74363955-X

8.55
8.55

29074645-T

6.5
5.65

74372992-P

8.8
8.5

29016914-E

6.6
5.8

14310915-Q

8.4
7.3

21487692-B

4.3
2.5

53051969-P

6.65
6.4

44769721-Z

7.8
6.9

20083881-M

5.25
3.75

74363655-D

2.7
2

79103518-D

6.15
3.2

24247279-N

7.3
5.3

45842923-J

5.75
5

LL. R., CH

1.85
2


Per motius aliens a la meua voluntat, les notes de l'examen d'expressió oral no apareixeran publicades fins demà. Per tant, la nota final encara no és possible conéixer-la. Us demane disculpes.