dijous, 29 d’octubre del 2015

L, LL, L·L, TL, TLLLa ela geminada (l·l) no és més que la pronúncia de dues eles juntes. Quan pronunciem la paraula “novel·la”, la ela sona igual que quan diem “el lavabo”. No existeixen unes normes per a escriure la ela geminada. No obstant això, t’oferim casos en què sol escriure’s:


Escrivim L·L


-En un gran nombre de cultismes presos del llatí, sobretot els que comencen per:
al·l: al·ludir, al·literació, al·legoria, etc.                 il·l-: il·lusió, il·legal, il·legítim, etc.
col·l-: col·legi, col·locar, col·lecció, etc.             gal·l: gal·les, gal·licisme, etc.
mil·l: mil·lenari, mil·lèsima, etc.                              sil·l: sil·logisme, síl·laba, etc.
-En paraules acabades en:    el·la: mortadel·la, novel·la, etc    il·la: goril·la, clorofil·la, etc
                                        il·lar: cavil·lar, destil·lar, etc.
-En paraules cultes que tenen un altre mot relacionat, d’evolució popular, amb ll: metàl·lic (metall), axil·lar (aixella), cerebel·lós (cervell), ampul·lós (ampolla), al·liaci (all), pel·lícula (pell), novel·la (novell), etc.
- En algunes altres paraules com: anul·lar, apel·lar, bèl·lic, cal·ligrafia, corol·la, el·lipse, excel·lent, fal·lus, goril·la, hel·lènic, idíl·lic, imbecil·litat, instal·lació, intel·ligent, libèl·lula, medul·la, mol·lusc, nul·la, pàl·lid, paral·lel, pel·lícula, pol·len, pol·lució, rebel·lia, satèl·lit, sol·licitar, tranquil·litat, etc.


TL
Escrivim TL en unes poques paraules d'evolució popular:
butla, motle, atleta, atlas, atlàntic, ametla, espatla, batle, guatla, etc.

TLL
La grafia TLL representa el so geminat de la lateral palatal: rotllo, enrotllar, ratlla, ratllar, bitllet, butlletí, desenrotllar, etc.
L / LL
En l'evolució de la nostra llengua, el més normal és que les paraules que en llatí comença­ven amb L, hagen donat LL: de LUNA > lluna, de LUPUS > llop, etc
En alguns casos, però, paral·lelament a la paraula d’evolució popular (amb LL- inicial) en tenim una altra d'origen culte que, com en llatí, comença amb L-. Cal tenir-ho ben present i no palatalitzar la inicial d'aquests mots (lingüística, literatura...).