dimecres, 11 de novembre de 2015

B / V

Escrivim b
1. Davant de l o r: obra, pobre, blanc,...
2. Darrere de m: ambició, combinar... Excepcions: tramvia, circumval·lació, triumvirat.
3. Alternant amb p en paraules de la mateixa família: llop > lloba; cap > cabut.

Escrivim v
1. Darrere de n: canviar, convertir, minvar...
 2. Alternant amb u en paraules de la mateixa família: blau > blava; esclau > esclava; beure > bevent; escriure > escriviu
3. En les desinències del pretèrit imperfet d’indicatiu de la 1a conjugació: parlava, parlaves, parlava, parlàvem, parlàveu, parlaven.