dimarts, 3 de novembre del 2015

Preposició "de"DE

! Expressions:
Aquesta moto és diferent de l’altra que hem vist.
Aquest assumpte escapa del control polític.
Vull fer esment/menció de tots els meus amics.
La cuina fa olor de gas.
Tinc por de la foscor.
T’hi acompanyaré de gust.
Seien entorn del foc.
Va traure profit de la situació.


¡ Introdueix complements del noms que indiquen l’energia amb què funcionen algunes màquines, el sistema amb què es propulsen determinats mitjans de comunicació, etc.
Cuina de gas.
Embarcació de vela.
Avió de reacció.
Olla de pressió.

¡ Amb altres complements del nom:
Camisa de ratlles.
Fer gust de ranci.
Fer olor d’humitat.

¡ Amb un valor purament gramatical:
- pronominalització (o elisió): De pa, només en tinc de dur / Em va recomanar molts llibres antics i uns quants de moderns.
- dislocació: No en vull, de pa.
- construcció quantitativa: Ja tinc prou de pa.
- construcció d’infinitiu: Mira de dir-li-ho tranquil·lament.

Si el nucli nominal es pronominalitza per en, la preposició apareix tant si el sintagma presenta un quantificador com si es redueix al complement:

Estes pomes són molt verdes, en té de madures?
No m’ha anat gens bé la collita de taronges. N’hi havia moltes de picades (=hi havia moltes taronges picades)
La majoria de les llengües romàniques i algunes d’anglogermàniques presenten este fenomen (=i algunes de les anglogermàniques)