dijous, 25 de novembre de 2010

MITJÀ D'ELX

7a sessió (24/11/10). Hem fet un control de repàs (accentuació, dièresi, grafies, apostrofació, verbs, doblets lèxics...) i després l'hem corregit a classe. He repartit l'examen de la JQCV de dissabte passat, torn de matí, per fer-lo a casa. Hem encetat la unitat 3 amb l'apòstrof (regles d'ús i excepcions, p. 45-46) i els usos principals de l'article (p.46). Per últim, he distribuït per parelles un full amb dos textos per fer-ne una lectura a casa i la propera sessió comentar-los a classe.
FEINA PER A FER:
-Exercicis del llibre, p. 47 i 48 (1, 2, 3 i 4).
-Examen de la JQCV.
-Lectura i comentari textos fotocopiats.
-Redacció: trieu una de les dues propostes que hi ha a l'examen de la JQCV.
Bon cap de setmana!!!