dilluns, 1 de novembre de 2010

SOLUCIONS VERBS DEL LLIBRE

SOLUCIONS EXERCICIS DE VERBS (LLIBRE DEL CURS, pp. 124-130)
Exercici 1. JUGUEM; PERD; RETORCES; BATS; REPARTEIX(REPARTIX, REPARTIXEN,
REPARTIXES…); CONTAGIA.
Exercici 2. ESTIC; VAIG/VAIG; VAN/ANEU; VAS; ESTEM; ANEM/ESTAN.
Exercici 5. DIC; PUC; CAP; TINC; PERCEP; SAP; TRAC; PERD; VOL; FAIG; ENTÉN; COMPRÉN; COU; VISC; RIU (RIUEN); RIU.
Exercici 6. LLIGEN (LLEGIXEN, LLEGEIXEN); CUSES; MOR; EIXIM; RUSTES (ROSTIXES); AFIGES; CULL (COLLIU).
Exercici 7. FUNDIR (FONDRE); OCURRIR (OCÓRRER); REFUNDIR (REFONDRE); REMITIR (REMETRE); TRANSMITIR (TRANSMETRE); CARIR (ENCARIR).
Exercici 8. LLUÏA; ATRAVESSAVA; FEIA; HAVIA; ENQUIMERAVA; FEIA; DEIA; HAVIA; HAVIA; ENTRAVA.
Exercici 2. AFAVORISQUEN; REBATA; ESTALVIEM; ASSAJARES; ROMPERA; INTRODUÍREM; VENÇA; SENTA.
Exercici 4. CONFONC/CONFONGA/CONFONGUERA; BEC/BEGA/BEGUERA; VINC/VINGA/VINGUERA; COC/COGA/COGUERA; TRAC/TRAGA/TRAGUERA; APAREC/APAREGA/APAREGUERA.
Exercici 5. DOLGA; VINGUERA (VINGUERES); OFENGUEM; DESPENGA; RESOLGUEM; DIGUÉREM.
Exercici 7. MERESQUÉREU; NASQUERA; VISQUERES; NASCA; CRESCA; VISCA.
Exercici 9. FERA; VAJA/VAJA; AFEGISCA (AFIJA); FACES/FACES; HI HAJA; ANÀREU (ANARES); HAJA.
Exercici 10. CRUIXIRA; S’ACULLA; OMPLIGUEM; FAÇA/VULGA; ADMETA; VEJA/LLIJA (LLEGISCA)/ISCA; BOLLIRA.