dilluns, 1 de novembre del 2010

SOLUCIONS EXERCICIS DE VERBS

SOLUCIONS EXERCICIS DE VERBS (FOTOCÒPIES)
Exercici 1. VULL/SIGUES; CREC/SÀPIGUES (SÀPIES); INSISTISQUES/FARÉ (FAIG);
RESPONENT/TRET; CAIENT (CAENT)/POGUT; ACABÀ (VA ACABAR)/ TORNÀREM (VAM TORNAR); DIENT/DESTRUÏT; FAIG/FAÇA; VOL (VOLIA)/PARLEM (PARLÀREM); DEIA/DIU; AGRAÏA (AGRAÏX, AGRAEIX)/PRODUÏEM (PRODUÏM); REBERA/SABERA (SAPIGUERA); ESCRIGA/ACONSEGUIRÀ; DIGUES/CREURAN; TRANSMET (TRANSMETIA)/ACOSTA (ACOSTAVA); RIGUERES/MIRARIEN; VEIG/SUPOSE.
Exercici 2. APRENENT; REBUT; FACES/ ISQUES; SIGUT/SEGUT; VÉIEM; RECÓRREGA; TRAIENT (TRAENT); CUS/CULL; CORRENT/RESOLENT; CREGUEU/CREIEU; RESPONENT; MERESCUT; MANTINGUDES (MANTINGUT)/EXCLOSES; BEGUEU/BEVEU; DIFÓS; TUSSEN; ROMÀS; TRAGUEU/TRAIEU (TRAEU); VIVINT/ ENTÉN.
Exercici 17. CONCEP; TUS/PREOCUPA; MOLIA (MOL); M’ALCÍ (EM VAIG ALÇAR, M’ALÇAVA, M’ALCE); EM PENEDISC; VENC/VOLS; FA/BULL; CREC/EIXIU/ PODEU; ATENIA/CONCLOÏA; OU/OIG; BEVEU/CAP/OMPLIRÉ; ES RIU; ATENC/SUSPENC; CREC (CREIA)/DIUS (DIGUERES); FAIG/ME’N VAIG; TINC; VULL; MUIR (MOR).