dimecres, 17 de setembre del 2014

ACTA PROVISIONAL CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (ELX)

CURS INTENSIU DE VALENCIÀ MITJÀ (C1)
CAMPUS D’ELX (Grup 2)  JULIOL’14DNI
EXPRESSIÓ ORAL
EXPRESSIÓ ESCRITA
NOTA FINAL
48362410-B
5
6.1
NO APTE
44755153-M
6.75
APTE
APTE
02501607-N
5
6
NO APTE
74373855-C
4
---------
NO APTE
21997363-W
6
APTE
APTE
74361928-F
6
APTE
APTE
74007334-G
6
APTE
APTE

74365862-P
NP
4.5
NO APTE
74002831-D
APTE
6.7
APTE
11417662-W
6
APTE
APTE
45839610-N
6.25
6.5
APTE
29016914-E
5
--------
NO APTE
21487692-B
NP
3.5
NO APTE
53051969-P
6.5
APTE
APTE
20083881-M
NP
4
NO APTE
24247279-N
4.7
-------
NO APTE
45842923-J
NP
4.55
NO APTE
48762449-B
NP
2.1
NO APTE